Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

0 item(s) - $0.00
amoris-laetitia-tagalog
$6.00

AMORIS LAETITIA
Ng Banal Na Papa Francisco
Ukol sa Pagmamahalan sa Loob ng Pamilya
By Papa Francisco
©2016 / Paper Cover / 320 pp.
      Bilang mabubuting Katoliko, tungkulin nating alamin kung ano ba talaga ang itinuturo ng Simbahan ukol sa mga usaping ito, upang maliwanagan ang ating mga isipan at maging matalino ang ating pakikilahok sa mga diskusyon. Para dito, nararapat nga at napapanahon na pagnilayan natin at pag-aralan ang Ekshortasyong Apostolikong ito ni Papa Francisco na tumitipon at tumutugon sa ibinunga ng mga talakayan sa dalawang pinakahuling pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo mula 2014 hanggang 2015. Dito tinalakay ang mga isyung kaugnay ng kasal at ng pamilya na hindi lamang sa Pilipinas nararanasan kung hindi sa buong daigdig. Ang mga naging talakayan at pananalita ng Sinodo, pati na ang dokumentong ito na kalalabas pa lamang, ay umani ng samu’t-saring reaksyon, positibo at negatibo, sa iba’t-ibang panig ng Simbahan. Ang pagkakaiba-iba sa naging pagtanggap dito ay nagpapaigting sa pangangailangang basahin ito nang masinsinan upang makasabay sa pag-iisip at pagkilatis ng Simbahan ukol sa isang napakahalagang usaping kanyang kinakaharap sa ating panahon.


AMORIS LAETITIA
Ng Banal Na Papa Francisco
Ukol sa Pagmamahalan sa Loob ng Pamilya
By Papa Francisco
©2016 / Paper Cover / 320 pp.
      Bilang mabubuting Katoliko, tungkulin nating alamin kung ano ba talaga ang itinuturo ng Simbahan ukol sa mga usaping ito, upang maliwanagan ang ating mga isipan at maging matalino ang ating pakikilahok sa mga diskusyon. Para dito, nararapat nga at napapanahon na pagnilayan natin at pag-aralan ang Ekshortasyong Apostolikong ito ni Papa Francisco na tumitipon at tumutugon sa ibinunga ng mga talakayan sa dalawang pinakahuling pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo mula 2014 hanggang 2015. Dito tinalakay ang mga isyung kaugnay ng kasal at ng pamilya na hindi lamang sa Pilipinas nararanasan kung hindi sa buong daigdig. Ang mga naging talakayan at pananalita ng Sinodo, pati na ang dokumentong ito na kalalabas pa lamang, ay umani ng samu’t-saring reaksyon, positibo at negatibo, sa iba’t-ibang panig ng Simbahan. Ang pagkakaiba-iba sa naging pagtanggap dito ay nagpapaigting sa pangangailangang basahin ito nang masinsinan upang makasabay sa pag-iisip at pagkilatis ng Simbahan ukol sa isang napakahalagang usaping kanyang kinakaharap sa ating panahon.

Reviews

No comments have been posted yet.

Leave A Review