Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ang-bagong-daan-ng-krus
$2.00

ANG BAGONG DAAN NG KRUS NG PANGINOONG JESUKRISTO
by Rev. Fr. Nestor M. Abog, Jr., CRM
©2015 / Paper Cover / 48 pp.
      Ang Bagong Daan ng Krus ng Panginoong Jesukristo ay kinapapalooban ng mga maikling pagninilay mula sa 14 na mga hinirang na Banal ng Simbahang Katolika tulad nina San Vicente de Paul, San Padre Pio, San Francisco Caracciolo, Santa Teresa de Avila, Santa Gemma Galgani, at iba pa. Kasama rin ang mga maikling panalangin sa Diyos sa paglago ng sambayanan sa paglilingkod sa mga kapwa lalo’t higit sa mga mahihirap at lahat ng isinasantabi ng lipunan sa pamamagitan ng mga Kawanggawang Pangkatawan at Espiritwal o Corporal and Spiritual Works of Mercy.


ANG BAGONG DAAN NG KRUS NG PANGINOONG JESUKRISTO
by Rev. Fr. Nestor M. Abog, Jr., CRM
©2015 / Paper Cover / 48 pp.
      Ang Bagong Daan ng Krus ng Panginoong Jesukristo ay kinapapalooban ng mga maikling pagninilay mula sa 14 na mga hinirang na Banal ng Simbahang Katolika tulad nina San Vicente de Paul, San Padre Pio, San Francisco Caracciolo, Santa Teresa de Avila, Santa Gemma Galgani, at iba pa. Kasama rin ang mga maikling panalangin sa Diyos sa paglago ng sambayanan sa paglilingkod sa mga kapwa lalo’t higit sa mga mahihirap at lahat ng isinasantabi ng lipunan sa pamamagitan ng mga Kawanggawang Pangkatawan at Espiritwal o Corporal and Spiritual Works of Mercy.

Reviews

No comments have been posted yet.

Leave A Review